مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی
دسته بندی محصولات

دانلود مقاله کارشناسی سیستم جمع آوری شيرابه در مدفن پسماند

دانلود مقاله کارشناسی سیستم جمع آوری شيرابه در مدفن پسماند     دانلود مقاله کارشناسی سیستم جمع آوری شيرابه در مدفن پسماند120ص  فصل یک کلیات 1-1-اطلاعاتي در مورد شيرابه در مدفن پسماند كيفيت و كميت توليد شيرابه طي دورة فعال زندگي و پس از دفن پسمانددر كنترل دفن پسمانداهميت دارد.بعلاوه كيفيت شيرابه تصفيه آن بسيار مهم است شيرابه بدليل تراوش يا نفوذ آب و ديگر مواد پسماند و فشرده شدن اين پسماندها در اثر وزن خودشان بوجود مي آيد.بنابراين ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,300 تومان

دانلود مقاله کارشناسی سياه‌خروس قفقازي

دانلود مقاله کارشناسی سياه‌خروس قفقازي     دانلود مقاله کارشناسی سياه‌خروس قفقازي 66 ص   مقدمه تا دهه 1950 چنين تصور مي‌شد كه سياه خروس قفقازي تنها در كوهستانهاي قفقاز و شمال شرقي تركيه يافت مي‌شود.ولي در دهه 1960 شايعات وجود يك پرنده قابل شكار سياه رنگ در جنگلهاي كوهستاني كليبر در شمال آذربايجانشرقي قوت گرفت.لذا براي اولين بار در تير ماه سال 1350 آقاي سيفعلي شهسواري نيا مدير كل وقت محيط زيس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود مقاله کارشناسی بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار

دانلود مقاله کارشناسی بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار       دانلود مقاله کارشناسی بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار 70ص  فصل اول مفهوم آلودگی 1-1مقدمه درقرن اخیربا پیشرفت تکنولوژی و توسعه ی فناوری، ساخت ابزارآلات گوناگونی که به ارتباط موثروسهل الوصول ترانسان ها و برطرف کردن بسیاری ازنیازهای آنان منجرگردیده ، ازیک طرف نوید زندگی راحت تررا داده است واز طرفی استفاده بیش ازاندازه ویا غیرصحیح ازاین ابزارآلات پیامدهای مخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,400 تومان

دانلود مقاله کارشناسی آناليز كمي آب

دانلود مقاله کارشناسی آناليز كمي آب     دانلود مقاله کارشناسی آناليز كمي آب 98 ص  مروري بر ادبيات فني  2-1مقدمه در سالهاي اخير به علت رشد روز افزون جمعيت و محدوديت منابع آب، استفاده بهينه از اين منابع مورد توجه قرار گرفته است. يكي از روشهاي بهره وري بهينه از منابع موجود آب كاهش آب به حساب نيامده در شكبه هاي توزيع آب شهري است. نخستين گام در طرحهاي كاهش آب به حساب نيامده در شبكه هاي توزيع آب شهري، تجزيه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

دانلود مقاله کارشناسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

دانلود مقاله کارشناسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی     دانلود مقاله کارشناسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی 115ص  انواع فاضلاب صنايع غذايي 3-1- ويژگيهاي فاضلاب صنايع غذايي نتيجه مصرف آب در صنايع غذايي ايجاد فاضلاب است كه بر حسب نوع توليد و فرآيند هم از لحاظ حجم وهم از لحاظ كيفيت از تنوع گسترده اي برخوردار است . به عنوان نمونه مقدار اكسيژن مورد نياز بيولوژيكي  فاضلاب اين صنايع در برخي موارد پايين تراز 100 وگاهي بيشتر از10000 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,300 تومان

دانلود مقاله کارشناسی بررسي آبزيان سد 15 خرداد

دانلود مقاله کارشناسی بررسي آبزيان سد 15 خرداد     دانلود مقاله کارشناسی بررسي آبزيان سد 15 خرداد55ص  مقدمه : هدف از بررسي و مطالعه آبزيان رودخانه ها نهايتاً باعث شناسايي استعدادها و ساير امكانات آبي استان در رابطه با پروش آبزيان مي باشد. در اين بررسي علاوه بر مشخصات سد پانزده خرداد – مطالعاتي نيز درباره خصوصيات جغرافيايي و منابع آبي استان قم انجام شده است كه در ذيل به آن اشاره مي شود. هدف از بررسي و مطالعه آبزيا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,700 تومان

دانلود مقاله کارشناسی آلودگي هواي تهران و آثار مخرب آن بر جامعه

دانلود مقاله کارشناسی آلودگي هواي تهران و آثار مخرب آن بر جامعه     دانلود مقاله کارشناسی آلودگي هواي تهران و آثار مخرب آن بر جامعه82ص  فصل اول   مقدمه 1-1- اهميت موضوع پژوهش و پيشينة آن آلودگي محيط زيست يكي از بزرگترين، يا حتي بزرگترين و حادترين معضل جهان امروز است. آسيب‌هاي بي‌شمار ناشي از آلاينده‌هاي گوناگون بر سلامتي انسان،‌ زيست بوم‌ها و انواع موجودات زنده، توجه دانشمندان و محققان نقاط مختلف دنيا را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

دانلود مقاله کارشناسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

دانلود مقاله کارشناسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست     دانلود مقاله کارشناسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست 84 ص  فصل اول نقش صنایع در رویکردهای زیست محیطی 1-1-  تاريخچه فعاليت هاي صنعتي در ايران: سرزمين ايران بدليل موقعيت جغرافيايي زيستي و وجود سرزمين هاي حاصلخيز، يكي از قديمي ترين و قدرتمندترين تمدن هاي بشري بوده است. اگر تعريف جامع صنعت به صورت صورت ذيل مد نظر قرار گيرد: «صنعت به كليه فعاليت هايي اطلا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,600 تومان

دانلود مقاله ارشد نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي

دانلود مقاله ارشد نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي     دانلود مقاله ارشد نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي   170 ص    فصل اول کليات ١‐١‐ فرضيه ,ضرورت ها و اهداف: ١‐١‐١‐بيان مسئله: مسئله غذا يکي از مهمترين بخشهاي اقتصادي است که توليد کافي آن بستگي به توليد بخش کشاورزي و روند افزايش جمعيت دارد.در حال حاضر جمعيت دنيا با تصاعد هندسي افزايش مي يابد و اين در حاليست که بر ميزان مواد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله ارشد بررسی حقوقی زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها

دانلود مقاله ارشد بررسی حقوقی زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها           دانلود مقاله ارشد بررسی حقوقی زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها  فصل اول کلیات 1ـ1ـ مفهوم پارک ملی پارک های ملی مناطقی هستند با ارزش های چند جانبه و اغلب بی همتا که برای اهداف حفاظت از اکوسیستم های ویژه و ارزشمند و تفرج حفاظت قرار می گیرند. پارک های ملی معمولاً معرف اکوسیستم های بکو و یا کمتر دست خورده ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان
تعداد صفحه(1):